Yrityksen haasteet ja menestystekijät tänä päivänä

Savon Yrittäjien puheenjohtaja ja Varpuke Oy:n toimitusjohtaja Yrjö Ronkainen oli yksi huikeista panelisteistamme Kuopion HUIPULLE-yritysseminaarissa 25.5.2018. Arvovalmentaja ja liiketoiminnankehittäjä Jaana Villasen vetämässä uudenlaisessa arvopohjaisessa paneelissa käsiteltiin yrityksen arvoja pelisääntöinä. Haastattelimme tapahtuman jälkeen Yrjö Ronkaista siitä, mitkä ovat yritysten haasteita ja menestystekijöitä tänä päivänä.

 

Miten mielestäsi yrityksen kasvu rakentuu? 

  1. Arvot tiedossa

  2. Oman alan osaaminen

  3. Myynnin osaaminen

  4. Verkostojen hallitseminen

Yksin et voi tehdä kaikkea. Pitää olla hyvä verkosto, joka voi olla apuna. Voit keskittyä omaan tekemiseen ja muut asiat saadaan verkostojen kautta hoidettua.

 

Mitä haasteita yritysjohtajilla on?

Johtajan pitää olla johdonmukainen, jotta viesti on selkeää yrityksen työntekijöille.

Informaatiota on näinä päivinä todella paljon, välineiden organisointi on haaste yrittäjälle. Ennen oli sähköposti… nykyään on Twitter, Facebook etc. Nykyään ollaan koko ajan tavoitettavissa, Whatsappissakin aamusta iltaan.

Välillä pitää muistaa irtautua eri informaation lähteistä ja viettää myös vapaa-aikaa. Yrittäjän pitää levätä, ettei polta itseään loppuun. Työn ja vapaa-ajan tasapainon löytäminen on haaste yrittäjille.

 

Mitä yritysmaailma tarvitsee ja mitä haasteita sillä on?

Maailma muuttuu ja yrityspäättäjiä pitäisi ravistella uuden edessä. Isoin haaste on digitalisaatio ja se pitäisi nähdä mahdollisuutena. Haaste on ymmärtää mitä digitalisaatio omalla alalla tarkoittaa, ja se on suuri haaste varsinkin perinteisillä aloilla.

Nykyisin yritysmaailmassa myös yrittäjä tekee paljon myös ns. ”oikeita töitä”. Yrittäjän kannattaa olla mukana yrityksen arjessa ”Pomot piilossa” –sarjan tyyliin. Pomojen pitää nähdä myös perusarkea, että tietää myös itse niitä kehityskohteita, koska muuten kehitettävät asiat eivät välttämättä tule päättäjille asti.

Samanlaiset perusasiat ovat haasteita niin isoissa kuin pienissäkin yrityksissä, varsinkin kasvuyrityksissä. Pienemmissä yrityksissä helpompi puuttua ja mitä isompi yritys sitä vaikeammaksi pienet haasteet tulevat eikä keretä reagoida ajoissa.

 

Mitä uutta yritysten tulisi ottaa mukaan omaan toimintaansa?

Kun yrityksessä on johtajia ja päättäjiä, joilla on ajatuksia, niin tärkeintä on aloittaa tekemään. Tehdäänkö tänään vai tehtäisiinkö huomenna? Valmistellaan vielä vähän… Tärkeintä olisi aloittaa ja siitä se sitten alkaa muotoutua.

Varsinkin hankalien asioiden kanssa aina mietitään vielä hetki. Ne pitäisi heti aloittaa ratkaisemaan ja sitä kautta pilkkoa pienempiin osiin, ei vasta lomien jälkeen. Pitää olla realistinen kuitenkin mitä pystyy tekemään.

Yleensä, kun pitäisi jotakin tehdä niin silloin kiinnostaa kaikki muu, kuten kun pitäisi opiskellessa gradua kirjoittaa niin yhtäkkiä siivoaminen ja kaikki muu kiinnostaa enemmän.

Pitää olla perus isompi suunnitelma, mutta pitää pystyä reagoimaan päivittäisiin asioihin. Jos ei heti reagoi niin ne kasvavat ajan myötä isommiksi asioiksi.

 

Miten yritysten arvot näkyvät tänä päivänä?

Niiden pitäisi näkyä jokapäiväisessä toiminnassa. Haasteena on se, että ne eivät oikein näy. Ei niitä tarvitse kirjoittaa mitä ne ovat vaan, että tiedostetaan arvot.

Asiakkaat eivät ehkä näe niitä samoja arvoja. Monessa yrityksessä johto tietää arvot ja aika hyvin työntekijät myös, haasteena on saada tieto myös asiakkaille. Monesti on niin, että pidetään kiinni siitä, että nämä ovat meidän arvot ja ne monesti näkyvät sisäänpäin, mutta ne pitäisi saada näkymään ulospäin. Jos teidän arvot näkyvät hyvin sehän on parasta markkinointia.

Ulkomailla olen huomannut, että arvot tuodaan hyvin esille ja todella voimakkaasti. Suomalaisetkin voisivat tuoda kunnolla arvomaailmaa esille, suomalaisilla kuitenkin on hyviä arvoja. Suomalaiset ovat vaatimattomia, koska se on meidän perusluonne. Positiivisia asioita tulisi tuoda esille, varsinkin pienille yrityksille arvo on vielä suurempi.

Suomalaiset arvot; perusrehellisyys, toimintavarmuus, toimitusvarmuus ja se, että pyritään tekemään asiat kunnolla.

 

Miten yritystoimintaa tulisi kehittää, jotta savolaiset yrittäjät saataisiin nousuun?

Savolaiset ovat hyvin lupsakoita niin se pitäisi hyödyntää! Verkostojen rakentaminen olisi tosi tärkeää. Kerrottaisiin avoimesti omista ajatuksista omalle verkostolle, että hei mulla on tämmöinen projekti kehitteillä ja toisella voisi tulla idea, että hei mekin kehitetään tämmöistä, voisiko näitä yhdistää?

Pikkuisen kuitenkin on perisynti Savossa niin kuin muillakin suomalaisilla, että puhutaan kaikkea muuta, mutta ei asiaa. Pitäisi puhua myös oikeista asioista, jotta yhteistyötä voisi rakentua. Savolaiset ovat kuitenkin avoimia ja heidän kanssaan on helppo jutella. Pitäisi tehdä yhdessä ja hymyssä suin niin tulos voisi olla hyvä.

Seminaarit, kuten HUIPULLE-yritysseminaarit olisivat hyvä tapa löytää niitä hyviä verkostoja. Välillä on hyvä lähteä myös oman paikkakunnan ulkopuolelle. Järjestössäkin halutaan tuoda yrittäjiä yhteen ja yleensähän tapaamiset ovat positiivisia ja aina jää jotain hyvää, kun ollaan avoimia ja vaihdetaan ajatuksia, verkostoidutaan.

Maantieteellisesti Savon sijainti ei ehkä ole niin hyvä kuin pääkaupunkiseudulla niin Savolaisten pitää tulla rohkeasti esille ja lähteä muualle verkostoitumaan, pitää katsoa pitemmälle. Silläkään ei pärjää, että tehdään vain Savolaisten kesken.

Savolaisten ”small talk” on hyvää, ei oteta kaikkia asioita niin vakavasti. Kun Savolainen puhuu, niin niinhän se menee, että toinen kuuntelee.


- Yrjö Ronkainen

Savon Yrittäjien puheenjohtaja

Haastattelijana Niko Harju, Huipulle-tiimistä. Haastattelu on tehty 27.6.2018.

Hanne Nuutinen